All-on-4™ ve All-on-6 Dental İmplant™

All-on-4 ve all-on-6 dental implant tedavisi tamamen dişsiz ağızlarda eğimli özel implantlar ve özel protez ara parçaları kullanılarak vida tutuculu sabit protezlerin uygulanması işlemidir. Özel protez, implant operasyonunun ardından birkaç saat içerisinde ağıza uyumlandırılır. Böylece bir seansta hasta geçici sabit dişlerini kullanabilir.

All-on-4 ve All-on-6 İmplant Prosedürleri

1- Muayene ve tedavi planlaması

Ağız içi muayenede var olan dişler ve kemik yapısı all on four yada all on x tedavi prosedürüne uygun olup olmadığı incelenir. MilimDental Hospital’ da implant muayenesi ve planlaması ücretsizdir.

2- Radyolojik Muayene

Dijital panaromik film yada kompleks vakalarda tomografi ile kemik kondisyonu değerlendirilir.

3- İmplant Operasyonu

Titanyum kökler uygun yer ve açıda yerleştrilerek maksimum kemik desteği sağlanır.

4- Laboratuvar ve Protez aşaması

Alınan ölçüler Laboratuvar gönderilerek geçici sabit protezler hazırlanır.

5- Protez Uyumlanması

Aynı gün yada 48 saat içerisinde üretilen protezler ağıza uygun bir kapanışta uyumlanır.

6- Daimi Protezler

İmplant iyileşmesi boyunca kullanılan geçici sabit protezlerin daimi sabit protezler ile değiştirilmesi.

All on 4 protezlerin avantajları

  1. Bilinçli sedasyon altında tek seans cerrahi
  2. Yoğun kemik oluşturma operasyonları gerektirmemesi
  3. Tüm süreç boyunca hiç dişsiz kalınmaması
  4. Tüm sürecin sabit diş ile geçirilmesi
  5. Özel protez sistemleri ile estetik ve fonksiyonel başarı